Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Maciej Piórkowski – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą F.H.U. „M-TRANS” MACIEJ PIÓRKOWSKI, pod adresem Węgrzce Wielkie 229.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy, przyjęcia i realizacji zamówień na dostawy, wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, b, oraz c RODO
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:
– pracownicy, współpracownicy F.H.U. „M-TRANS” MACIEJ PIÓRKOWSKI
– Poczta Polska S.A.
– podmioty pośredniczące w sprzedaży naszych towarów,
– podmioty obsługujące nasze systemy informatyczne,
– podmioty uczestniczące w wykonywaniu czynności transportu towarów,
– podmioty świadczące nam usługi prawne,
– podmioty prowadzące działalność płatniczą (np. banki) w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz,
– podmioty, które na podstawie przepisów szczególnych mogą żądać udostępnienia i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, wyłącznie w celu wykonania umowy i tylko gdy państwo trzecie zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danych będą przechowywane przez okres wykonywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
a. Posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacyjnej);
b. Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi danych;
c. Wypełnienia obowiązku prawnego Administratora danych (np. wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania umowy. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.